ဗီယက်နမ်-မြန်မာအဘိဓာန်

ဗီယက်နမ်-မြန်မာအဘိဓာန်ကို ဗီယက်နမ်နိုင်ငံနေထိုင်သူ မြန်မာများအတွက် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။

အသုံးပြုမှု0.3
ပြီးစီးမှု0.2
ဝေါဟာရ1125