ဆွီဒင်-မြန်မာအဘိဓာန်

ဆွီဒင်-မြန်မာအဘိဓာန်ကို ဆွီဒင်နိုင်ငံနေထိုင်သူ မြန်မာများအတွက် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။

အသုံးပြုမှု2.3
ပြီးစီးမှု1.6