ဂျာမန်-မြန်မာအဘိဓာန်

ဂျာမန်-မြန်မာအဘိဓာန်ကို ဂျာမနီနိုင်ငံနေထိုင်သူ မြန်မာများအတွက် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။

အသုံးပြုမှု0.4
ပြီးစီးမှု1.7
ဝေါဟာရ36944