ဟိန္ဒီ-မြန်မာအဘိဓာန်

ဟိန္ဒီ-မြန်မာအဘိဓာန်ကို အိန္ဒိယနိုင်ငံနေထိုင်သူ မြန်မာများအတွက် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။

အသုံးပြုမှု0.7
ပြီးစီးမှု0.2
ဝေါဟာရ1207