ရုရှ-မြန်မာအဘိဓာန်

ရုရှ-မြန်မာအဘိဓာန်ကို ရုရှနှင့်အဆက်အစပ်ရှိသူ သို့မဟုတ် ရုရှားနိုင်ငံနေထိုင်သူ မြန်မာများအတွက် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။

အသုံးပြုမှု5.4
ပြီးစီးမှု4.2
ဝေါဟာရ149673