စပိန်-မြန်မာအဘိဓာန်

စပိန်ဘာသာစကားပြောသူ သန်းပေါင်း ၄၀၀ ကျော်ရှိသည့်အလျောက်၊ စပိန်ဘာသာစကား အရေးပါသော အရပ်ဒေသများတွင် နေထိုင်သူ မြန်မာများအတွက် ရည်မှန်းထားပါသည်။

အသုံးပြုမှု1.2
ပြီးစီးမှု1.7
ဝေါဟာရ4530