ကိုရီးယား-မြန်မာအဘိဓာန်

ကိုရီးယား-မြန်မာအဘိဓာန်ကို ကိုရီးယားနှင့်အဆက်အစပ်ရှိသူ မြန်မာများအတွက် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။

အသုံးပြုမှု1.4
ပြီးစီးမှု0.2
ဝေါဟာရ13609