ယိုးဒယား-မြန်မာအဘိဓာန်

ယိုးဒယား-မြန်မာအဘိဓာန်ကို ယိုးဒယားနိုင်ငံနေထိုင်သူ မြန်မာများအတွက် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။

အသုံးပြုမှု2
ပြီးစီးမှု2.2
ဝေါဟာရ12641