ဒိန်းမတ်-မြန်မာအဘိဓာန်

ဒိန်းမတ်-မြန်မာအဘိဓာန်ကို ဒိန်းမတ်နိုင်ငံနေထိုင်သူ မြန်မာများအတွက် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။

အသုံးပြုမှု2.3
ပြီးစီးမှု13.2
ဝေါဟာရ42645