နော်ဝေ-မြန်မာအဘိဓာန်

မိုင်အိုလ်ဗို့ကို ၂၀၁၀ မှ နော်ဝေ-မြန်မာအဘိဓာန်ကို အဓိကရည်ရွယ်ပြီး အစပြုခဲ့သော်လည်း လေ့လာဆည်းပူးသူများ၏ ရှာဖွေခဲ့သည့် စကားလုံးများအရ အင်္ဂလိပ်မှ မြန်မာ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက် ပိုမိုလိုအပ်လာသောကြောင်း ၄င်းအချက်အလက်များ ဆက်လက်ထည့်သွင်းခြင်းကို ယာယီရပ်ဆိုင်းထားပါသည်။

အသုံးပြုမှု5.6
ပြီးစီးမှု2
ဝေါဟာရ103563