ဂရိ-မြန်မာအဘိဓာန်

ဂရိမှ မြန်မာအဘိဓာန်ကို သမိုင်း (သို့) ရာဇဝင်၊ ဒဏာရီနှင့် ဒဿနိကဗေဒ(သဘောတရား၊ အယူအဆ၊ အတွေးအမြင်) လိုက်လံရှာဖွေသူများအတွက် ရည်ရွယ်ထားပါသည်။

အသုံးပြုမှု0.2
ပြီးစီးမှု0.5
ဝေါဟာရ344