piece

?

ads

noun

~ usually plural အပိုင်း

အပိုင်းအစ

 • The furniture is delivered in pieces and you have to assemble it yourself.

ကွဲသွားသောအရာဝတ္ထုမှ အပိုင်း၊ အစ၊ အစိတ်၊ အမြွှာ၊ အခဲ၊ အမှုန်

 • The boat was smashed/to peices on the rocks.

~ of sth အပိုင်း၊ အစ၊ အချပ်၊ အခဲစသည် တစ်ခုခု

 • buy a piece of glass to fit the window frame.

စားဖွယ် အချပ်၊ အခဲ၊ အတုံးစသည် တစ်ခု

 • He cut her a large piece of bread/cake/meat/cheese.

ပစ္စည်းအမျိုးအမည်တစ်ခု

 • a piece of furniture/jewellery/luggage.

ရှေ့တွင် ပါရှိသည့် ကိန်းဂဏန်းအတိုင်း အစိတ်အပိုင်း၊ အစုဝင် စသည်တို့ဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသော အစုအဖွဲ့၏ အစုဝင်ဖြစ်သောအရာ

ပစ္စည်း ...မျိုးပါ

 • a jigsaw with 1000 pieces.

စစ်တုရင်၊ ကျား၊ ပဆစ်စသော ကစားနည်း တစ်ရပ်ရပ်တွင်သုံးသော အရုပ်၊ ပို စသည်

 • One of the white chess pieces is missing.

~ of sth အကြံပြုချက်၊ သတင်း၊ သုတေသန လုပ်ငန်း စသည် တစ်ရပ်၊ တစ်ခု၊ တစ်ချက် စသည်

 • a fine/brilliant/inspired piece of work.

~ of sth အနုပညာ လက်ရာ၊ တင်ဆက်မှု

 • In some ways this piece is more a more a musical comedy than a ballet.

ရေးဖွဲ့ထားသော စာ၊ ဆောင်းပါး တစ်ရပ်

 • Did you read Mary Kenny's piece in today's paper?

အကြွေစေ့

ဒင်္ဂါး

 • a 50p piece.
ads