wild

wild~blue~yonder~

Noun

sing သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်။

 • animals living in the wild.

sometimes derog ခေါင်ခေါင်ဖျားဖျားအရပ်။ ပစ္စန္တရစ်။

 • the wilds of Scotland

~ wilds plural

  Adjective

  မယဉ်သော။ ရိုင်းသော။ တောရိုင်း တိရစ္ဆာန်

  အလေ့ကျ ပေါက်သော။ အရိုင်း။

  • wild roses/strawberries.

  မယဉ်ကျေးသော။ ရိုင်းစိုင်းသော။

   တောရိုင်းမြေရိုင်း

   • a wild mountain region.

   မုန်တိုင်းထန်သော

   • a wild night/sea.

   အထိန်းအကွပ် မဲ့သော။ စည်းကမ်းမဲ့သော။

   • He's made friends with rather a wild crowd.

   စိတ်ခံစားမှု တစ်ခုခု အားကြီးသော၊ ပြင်းထန်သော။

   • The crowd went wild with delight.

   ~ about sth/sb အရူးအမူးဖြစ်သော

   • The children are wild about their new puppy.

   ဖြစ်ကတတ်ဆန်း။ ပရမ်းပတာ။

   • a wild aim/guess/shot.

   အရမ်းအရမ်း ပျော်စရာ ကောင်းသော။

   • a really wild movie/holiday.

   ~ wilder comparative; ~ wildest superlative