unconscionable

?

ads

adjective

~ type formal, jocular လွန်လွန်မင်းမင်း

လွန်လွန်ကဲကဲ

  • You take an unconscionable time getting dressed!

ဩတ္တပစိတ် နှိုးဆော်ရာမလိုက်သော

ယုတ္တိမတန်သော

ads