jocular

?

ads

noun

ရယ်စရာဖြစ်သော

အချို့သော အဘိဓါန်များ တွင် ~ JOC ဟု အတိုကောက် အဖြစ် သုံးထားသည်

adjective

အပြောင်အပြက်

  • jocular remarks.

ရယ်ရွှန်းဖတ်ရွှန်း

ပျော်တတ်သော

  • a jocular fellow.

thesaurus

~ a word related to jocular as Adverb.

  1. jocosely
ads