stormy

?

ads

noun

မုတ်တိုင်းထန်သော

adjective

မုန်တိုင်းထန်သော

မိုးလေထန် သော

  • a stormy night.

အော်ကြီး ဟစ်ကျယ် ငြင်းခုံသော

ဝုန်းဒိုင်းကြဲသော

ဝရုန်းသုန်းကားနိုင်သော

  • a stormy marriage/relationship.

~ stormy adjective; ~ stormier comparative

ads