sexy

Adjective

တဏှာ၊ ရာဂကိစ္စ။

  • sexy French underwear.

ညှို့ဓာတ်ကောင်းသော။ ရမ္မက်ကြွစေသော။

  • You look very sexy in that outfit.

လိင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်သော

  • I stopped feeling sexy after having the baby.
  • ကလေးရပြီးတဲ့နောက် လင်စိတ်သားစိတ် ကုန်သွားတယ်။

~ sexier comparative; ~ sexiest superlative