sexy

?

ads

adjective

တဏှာ၊ ရာဂကိစ္စ

  • sexy French underwear.

ညှို့ဓာတ်ကောင်းသော

ရမ္မက်ကြွစေသော

  • You look very sexy in that outfit.

လိင်စိတ်ဖြစ်ပေါ်သော

  • I stopped feeling sexy after having the baby.
  • ကလေးရပြီးတဲ့နောက် လင်စိတ်သားစိတ် ကုန်သွားတယ်

~ sexier comparative; ~ sexiest superlative

antonym

~ 2 words opposite to sexy.

  1. unsexy
  2. anaphrodisiac
ads