naughty

?

ads

noun

~ naughtiness ဆိုးသွမ်း-ဆိုးညစ်-ခလောက်ဆန်-ခြင်း

adjective

အထူးသဖြင့် ကလေးများနှင့် ပတ်သက်၍သုံးသည် ဆိုးသော

  • one of the naughtiest children in the class.

ခပ်ကြမ်းကြမ်း စကား၊ ဟာသ စသည်

  • a naughty joke/word.

~ naughtier comparative; ~ naughtiest superlative

adverb

~ naughtily စကားနားမထောင်ဘဲ

မဟားတရားလျှပ်ပေါ်စွာ

ads