jazz

?

ads

noun

အမေရိကလူမည်းတို့ စတင် တီထွင်သော လွတ်လပ်စွာ တီထွင်တီးမှုတ်နိုင်၍ စည်း ချက် ဝါး ချက် ပြင်းသည့်တေးမျိုး။ ဂျတ္ဇ်ဂီတ။

  • traditional/modern jazz.

verb

~ jazz verb; ~ jazzing present participle

jazzing

?

ads
ads