criminal

?

ads

noun

ရာဇဝတ်မှုနှင့်ဆိုင်သော၊ ရာဇဝတ်သား

ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ။ ရာဇဝတ်ကောင်။ ရာဇဝတ်သား။

  • petty criminals.

~ criminals plural

adjective

ဥပဒေချိုးဖောက်သော။ ပြစ်မှုကျူးလွန် သော။

  • criminal offences/damage/negligence.

ပြစ်မှုဆိုင်ရာ

  • criminal law.

မှားသော။ အပြစ်ရှိသော။ တရားမဲ့သော။

  • It's criminal the way she lies and cheats to get what she wants.
ads