connector

Noun

လျှပ်ကူး ဝါယာကြိုးများအား တစ်ခုချင်းသော် လည်းကောင်း၊ အများစုကိုသော်လည်းကောင်း ဆက်သွယ်ရာ၌ အသုံးပြုသော အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်သည်။

    ~ connectors plural