combustion

?

ads

noun

မီးလောင်ခြင်း ဖြစ်စဥ်

လောင်ကျွမ်းခြင်း

ပစ္စည်းတစ်ခုလေတွင်အောက်ဆီဂျင်နှင့် ပေါင်းစပ်ကာလောင်ကျွမ်း ပြီး အပူနှင့် အလင်း ထုတ်ပေး ခြင်း

  • an internal-combustion engine.

~ combustion noun; ~ combustions plural

ads