chromatic

?

ads

noun

အရောင်အသွေးနှင့်သက်ဆိုင်သော

~ chromatics ဆေးအရာင်ဆိုင်ရာပညာရပ်

adjective

music အသံအနိမ့်အမြင့် တစ်ဝက် စီခြား၍ စဉ်ထားသောသံစဉ်။ အသံပြည့် ခုနစ်သံနှင့် အသံဝက် ငါးသံ ပေါင်း ၁၂သံ ပါရှိသည်။

အရောင်နှင့်ဆိုင်သော။ အရောင်ပါသော။

ads