woeful

?

ads

adjective

formal ဝမ်းနည်းပူဆွေးနေသော

ရင်ကွဲ ပက်လက်ဖြစ်နေသော

ဆိုးရွားသော

စိတ်ပျက်ဖွယ်ကောင်းသော

  • display woeful ignorance.
ads