witch

?

ads

noun

စုန်းမ။ ~ type derogatory အရုပ်ဆိုးဆိုး အမယ်အို။

~ witch noun; ~ witches plural

verb

ပြုစားသည်။ ဖမ်းစားသည်။ စိတ်အာရုံ ကပ်ငြိစေသည်။

~ witch verb; ~ witches 3rd person

witches

?

ads
ads