utility

?

ads

noun

အသုံးကျသော အခြေအနေ၊ ရေ မီး ဓာတ်ငွေ့ ပေးဆောင်မှု လုပ်ငန်း

လူသုံးကုန် ပစ်စည်းများကို သုံးစွဲခြင်း

  • စီးပွားရေး ဆိုင်ရာ အသုံးအနန်း

အသုံးဝင်ခြင်း

အသုံးတည့်ခြင်း

  • a computer system of maximum utility.

လျှပ်စစ်မီး၊ ရေ၊ လျှပ်စစ် ဓာတ်အားစသည် ဝန်ဆောင်လုပ်ငန်းများ

အသုံး ဝန် ဆောင် လုပ်ငန်း

  • the administration of public utilities.

~ utility noun; ~ utilities plural

adjective

ဘက်စုံသုံး

စွယ်စုံရ

  • a utility vehicle.
ads