quash

?

ads

verb

ပယ်ဖျက်သည်

  • The sentence was quashed by the appeal court judge.

ချေဖျက်သည်

ချေမှုန်းသည်

နှိမ်နင်းသည်

  • The rebellion was quickly quashed.

~ quash verb; ~ quashes 3rd person

ads