pure

Noun

~ Purfication သန့်ရှင်းစင်ကြယ်အောင်လုပ်ခြင်း။ သန့်ရှင်းစေခြင်း။ ~ Purity သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း။

  Verb

  ~ Purify သန့်ရှင်းစေသည်။ ချေးချွတ်သည်။

   Adjective

   စစ်သော။ သန့်သော။ မျိုးရိုး စစ်သော။ ကပြားမဟုတ်သော။

   • pure gold/silk/wool. made from 100% pure cotton.

   သက်သက်။ စစ်စစ်။ တကယ့်။

   • They met by pure accident/chance/coincidence.

   ဖြူစင်သော မေတ္တာ။ ရိုးသားသော။ အပြစ် ကင်း သော။ စင်ကြယ် သော။ ဖြောင့်စင်း သော။

   • His motives were pure.

   အသံပီသသော။ ကြည်သော။

   • a pure note/voice.

   usu approv ရှင်းသော။

   • the clean/pure lines of classical architecture.

   သဘောတရား သက်သက် ဦးတည်သော။ လက်တွေ့အသုံးချမှုပိုင်း ထည့်မစဉ်းစား သော

   • pure mathematics/science/research.

   ~ purer comparative; ~ purest superlative