publicity

?

ads

noun

လူသိရှင်ကြားဖြစ်အောင် လုပ်ခြင်း၊ အများပြည်သူသိအောင် ကြေငြာခြင်း

ကျော်ကြားမှု

သတင်း ပြန်ကြားရေး ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အာရုံစူးစိုက်မှု

  • Their wedding took place amid a blaze of ie very intensive publicity.

ကြော်ငြာခြင်း

  • There has been a lot of publicity for her new film.

~ publicity noun; ~ publicities plural

ads