primate

?

ads

noun

ခရစ်ယာန် ဂိုဏ်းချုပ်

ARCHBISHOP.

  • the Primate of England ie the Archbishop of York.

လူ၊ လူဝံ၊ မျောက်စသော အဆင့်အမြင့်ဆုံး နို့တိုက်သတ္တဝါ

ပရိုင်းမိတ်

~ primates plural

ads