periodical

?

ads

noun

အချိန်ပိုင်းအလိုက်ဖြစ်သော၊ တနေ့ထက် ပို၍ အချိန်ခြားပြီး ထုတ်ဝေသော စာစောင်

အပတ်စဉ် သို့ လစဉ်ထုတ် စာစောင်၊ မဂ္ဂဇင်း၊ ဂျာနယ်။

~ periodicals plural

adjective

အခါ အားလျော်စွာ ပေါ်ပေါက်သော။ ရံဖန်ရံခါ သို့ ပုံမှန်။

  • she took periodical gulps of her tea.
ads