massive

?

ads

noun

~ massiveness ထုထည်-ကြီးမားခြင်းကောင်းခြင်း။

adjective

ထုထည်ကြီးမားသော။ လေးလံသော။

  • a massive building/rock.

ထူးထူးကဲကဲ ကြီးမားသော၊ များပြားသော။ တစ်ခဲနက်ဖြစ်သော။

  • a massive increase/crowd.

adverb

~ massively ထုထည်ကြီးကြီးနှင့်။ ကြီးမားလေးကန်စွာ။

thesaurus

ads