luxury

?

ads

noun

စည်းစိမ်ရှိရှိနေခြင်း

စည်းစိမ်

ဇိမ်ကျခြင်း

ဇိမ်ခံ ပစ္စည်း၊ ဟိုတယ်စသည်

  • live in luxury.

ဇိမ်ခံပစ္စည်း

  • caviar/champagne and other luxuries.

~ luxuries plural

verb

~ luxuriate ပေါများထူထပ်စွာ ပေါက်ရောက်သည်

ဝေဝေဆာဆာပေါက်သည်

စည်းစိမ်ရှိရှိစားသောက်နေထိုင်သည်

adjective

~ luxurious ကာမရာဂဇောတက်သော

စည်းစိမ်ကြွယ်ဝသော

စည်းစိမ်ပြည့်စုံသော

အစားအသောက်ကောင်းမွန်သော

ads