intentional

?

ads

adjective

ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် လုပ်သော

မတော်တဆ လုပ်မိသည် မဟုတ်သော

တမင်တကာ လုပ်သော

  • I'm sorry I left you off the list — it wasn't intentional.
ads