intelligent

?

ads

adjective

ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်စွမ်းရှိသော

ဉာဏ်ထက်သော

ပညာသားပါသော

  • a highly intelligent child.

computing အတွေ့အကြုံများမှ ရရှိသောသုတကို သိုမှီး၍ အခြေအနေ အမျိုးမျိုး၌ အသုံးချနိုင်စွမ်းသော

ဆက်စပ်ဆင်ခြင် နိုင်စွမ်းသော

  • an intelligent system/workstation.

antonym

~ a word opposite to intelligent.

  1. stupid
ads