insurrection

?

ads

noun

ထကြွဆူပူမှု

ထောင်ထားခြားနားမှု

  • ထကြွဆူပူမှု
  • ထောင်ထားခြားနားမှု

ပုန်ကန်မှု

ဆူပူအုံကြွမှု

  • Disturbances soon turned into full-scale insurrection.

~ insurrections plural

ads