infection

?

ads

noun

ကူးစက်ခြင်း

ရောဂါကူးစက်မှု

  • increase the risk of infection.

အသက်ရှူလမ်းကြောင်း ကူးစက်ရောဂါ

  • spread/pass on an infection.

~ infection noun; ~ infections plural

Infection

?

ads

noun

ဆီးလမ်းကြောင်းတွင်ရောဂါပိုး ဝင်ခြင်း

ads