individual

?

ads

noun

တဦးချင်း၊ တယောက်ချင်း

တဦးတယောက်ချင်း၊ တခုချင်း

တစ်ဦးတစ်ယောက်၊ တစ်ခုချင်းဖြစ်သော

ပုဂ္ဂိုလ်ရေး

ပုဂ္ဂလိက

ပုဂ္ဂိုလ်

  • We welcome contact with individuals or groups interested in participating in the survey.

ပုဂ္ဂိုလ်

လူ

  • a scruffy/an odd/a talented individual.

~ individual noun; ~ individuals plural

adjective

~ esp after each တစ်ယောက်ချင်း

သီးခြား

  • We interviewed each individual member of the community.

တစ်ဦးစာ

တစ်ယောက်စာ

တစ်ဦးချင်း

တစ်ယောက်ချင်း

  • a teacher giving individual attention to the children in her class.

ကိုယ်ပိုင်

  • an individual style of dress.

adverb

တစ်သီးပုဂ္ဂလ

~ individually တစ်သီးတစ်ခြား

အသီးအခြား

တစ်သီးပုဂ္ဂလ

ads