heavyweight

?

ads

noun

၇၉.၅ကီလိုနှင့်အထက် ကိုယ် အလေးချိန်ရှိသော လက်ဝှေ့သမား။ ဟဲဗီးဝိတ် လက်ဝှေ့ သမား။

  • a heavyweight contest.

ရှိသင့်သည့် အလေးချိန်ထက်ပိုလေး သော သူ၊ အရာ။

သြဇာရှိသော၊ အရေးကြီးသော သူ၊ အရာ။

  • a literary heavyweight.

~ heavyweights plural

ads