head of state

?

ads

noun

အများအားဖြင့် အာဏာအစစ်အမှန် မရှိဘဲအဆောင်အယောင် သဘောမျှသာ ဖြစ်သည့် နိုင်ငံ့ဥသျှောင်၊ နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်၊နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲ

  • The chief public representative of a country who may also be the head of government

နိုင်ငံတော် အကြီးအကဲ

thesaurus

ads