furnishing

?

ads

noun

အိမ်ထောင်ပရိဘောဂ ပြည့်စုံအောင် တပ်ဆင်ခြင်း

ပရိဘောဂ၊ လွှမ်းထည်၊ ခင်းထည်

  • The wallpaper should match the furnishings.

~ furnishing noun; ~ furnishings plural

ads