finite

?

ads

noun

တိကျသော

adjective

ကန့်သတ်ချက်ရှိသော

  • finite global resources.

grammar ကတ္တား၏ ကိန်း၊ ပုဒ်တို့နှင့် ဆီလျော်သော ကြိယာ ပုံသဏ္ဎာန်

နိယမ ကြိယာ

  • 'Am'/'is'/'are'/'was' and 'were' are the finite forms of 'be'
  • 'be'/'being' and 'been' are the non-finite forms. 'Am'/'is'/'are'/'was' နှင့် 'were' တို့ သည် နိယမ ကြိယာ ပုံသဏ္ဎာန်များ ဖြစ်၍ 'be'/'being' နှင့် 'been' တို့သည် အနိယမ ကြိယာ ပုံသဏ္ဎာန်များ ဖြစ်သည်

antonym

~ 2 words opposite to finite.

  1. infinite
  2. non-finite
ads