feeble

?

ads

noun

~ feebleness အားနည်းခြင်း

adjective

အားနည်း သော

ချည့်နဲ့သော

အသံတိုးသွားသော

မီးရောင်မှိန်သော

  • a feeble old man.

မထိရောက်သော

မခိုင်လုံသော

  • a feeble argument/attempt/excuse/joke.

~ feeble adjective; ~ feeblest superlative

adverb

~ feebly အားနည်းနေ၍

ads