enthralling

?

ads

adjective

အာရုံစူးစိုက်ဝင်စားစေသော

ဘဝင်ခိုက်အောင် ကြည်နူးစေသော

enthral

?

ads

verb

~ enthral verb; ~ enthralling present participle

enthrall

?

ads

verb

~ enthrall verb; ~ enthralling present participle

ads