dodgy

?

ads

adjective

~ esp Brit မရိုးသား သော

သံသယရှိစရာဖြစ်သော

  • He's a dodgy bloke—I wouldn't trust him an inch.

အန္တရာယ်များသော

စွန့်စားရသော

  • Cycle across America? Sounds a bit dodgy to me.

မကောင်းသော

စိတ်မချရသော

  • My French is pretty dodgy.

~ dodgier comparative; ~ dodgiest superlative

ads