decentralize

?

ads

verb

ဗဟိုအစိုးရ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အာဏာစသည်ကို ဒေသအစိုးရသို့ လွှပြောင်းပေးသည်

ဗဟိုတွင် စုစည်းထားသော ဌာနများကို နယ်မြေအနှံ့သို့ ဖြန့်ထုတ်လိုက်သည်

ဗဟိုအစိုးရ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ အာဏာစသည်ကို ဒေသအစိုးရသို့ လွှဲပြောင်းပေးသည်

  • decentralize planning decisions to the regions.

ဗဟိုတွင် စုစည်းထားသော ဌာနများကို နယ်မြေအနှံ့သို့ ဖြန့်ထုတ်လိုက်သည်

  • decentralize the building industry.

~ decentralize verb; ~ decentralized past tense

ads