dandy

?

ads

noun

~ type dated, usually derogatory ဝတ်ကောင်းစားလှ ဝတ်၍ ဂိုက်ထုတ်လွန်းသူ ယောက်ျား

adjective

~ esp US သိပ်ကောင်း။ အလွန်ကောင်း။

  • all fine and dandy.

~ dandy adjective; ~ dandier comparative

dandier

?

ads
ads