confederation

?

ads

noun

ကာကွယ်ရေး၊ နိုင်ငံခြားရေး စသည့် အစိုးရတာဝန်တို့ကို အတူကျင့်သုံးသော်လည်း တနိုင်ငံချင်းအားဖြင့် လွတ်လပ်သောနိုင်ငံတို့ကို စုစည်းထားသည့်

  • နိုင်ငံပေါင်းစု

အပြန်အလှန် အကျိုးစီးပွား အတွက် ပူးပေါင်းထားသော နိုင်ငံအဖွဲ့အစည်း၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့ အစည်း စသည်

  • the Confederation of British Industry.

Confederation

?

ads

noun

နိုင်ငံများအုပ်စု

  • အာဏာတို့ကို အောက်ခြေ အဆင့်အာဏာပိုင်တို့ကအထက်အဆင့်ရှိအစိုးရကိုအပ်နှင်းထားပြီးပြန်လည်ရုပ်သိမ်းနိုင်သော အမျိုးသားနိုင်ငံများ အုပ်စု သို့မဟုတ်ပြည်ထောင်များသို့မဟုတ်နိုင်ငံအများအပြား သို့မဟုတ် နိုင်ငံရေးဒေသကြီးများကို လွမ်းခြုံသော အစိုးရ၊ ဥပမာ ဆွစ်ဇာလန်.နိုင်ငံများအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော အစိတ်အပိုင်းတို့သည် အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိလွတ်လပ်ရေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားကြပြီး၊ အချို့သောအာဏာတို့ကိုသာ ဗဟိုအစိုးရကို ပေးအပ်ထားသည်
ads