collateral

?

ads

noun

အပေါင်ပစ္စည်း

အာမခံပစ္စည်း

  • The bank will insist on collateral for a loan of that size.

~ collateral noun; ~ collaterals plural

adjective

ဆက်စပ်

  • a collateral aim.

ညီအစ်ကို မောင်နှမ တို့မှပေါက်ဖွားသော

ဘေးဘိုးတူဝမ်းကွဲ

  • a collateral branch of the family.
ads