circumscribe

?

ads

noun

ပတ်၍ ဝန်းရံသည်

verb

ဘောင်ခတ်သည်

often be circumscribed

  • their movements were strictly monitored and circumscribed.

technology စက်ဝိုင်း မဟုတ်သော အခြားပုံ၏ ပြင်ပထောင့်များ၊ အမှတ်များကို ထိအောင် စက်ဝိုင်း ရေးဆွဲ သည်

  • circumscribe a square.

~ circumscribes 3rd person; ~ circumscribed past tense; ~ circumscribing present participle

ads